İk Politikamız

İK Politikası İnsan kaynakları politikamızın temel amacı; sahip olduğumuz insan kaynağının sektördeki diğer çalışanlara göre daha eğitimli, daha bilinçli ve motivasyonu yüksek şekilde işi yürütmesine imkan sağlamaktır. İnsan kaynakları olarak misyonumuz, firmamızın hedeflerine artı değer katarak, beklentilerini kendi sorumluluğumuz altına almaktır. Sarıdağlar olarak; çalışanlarımızın branşlarıyla ilgili eğitimi, insan ilişkileri ve hakları, ücretleri ve güvenlik desteğini titizlikle sağlamaktayız. Bu imkanları sağlarken kişisel ahlaka ve çalışana verilmesi gereken değerlerden asla taviz vermemekteyiz. Sarıdağlar’da farklı fikirlerin ortak amaç doğrultusunda olduğu müddetçe faydalı olabileceğine inanmaktayız. Yerel işçi ve iş kanununa uyarak, çalışanlarımıza saygı ve eşit muamele yapacak sağlam kurallar ve uygulamalar oluşturur, yönetir ve aktarırız. Çalışanlarımızın hakları, kişisel iletişim, bireysel sorumluluk, güven ve karşılıklı saygıya öncelik veren bir iş ortamı oluşturman öncelikli hedefimizdir. Tüm bu imkanları sağlarken, çalışanlarımızın gizlilik ve mahremiyetlerine saygının korunmasına özen göstermekteyiz.